TAM OTOMATİK ÜÇ EKSENLİ TEST SETİ (T-333/A)

ASTM D2850 • D4767 • D7181

 • Geniş bir yelpazede üç eksenli deneyleri ile zemin numunelerinin dayanım parametrelerinin ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.
 • Aşağıdaki deneyler yapılabilir:
 • Standart Üç Eksenli Testleri:
  • UU Testi (Konsolidasyonsuz Drenajsız Test)
  • CU Testi (İzotropik Konsolidasyonlu Drenajsız Test)
  • CD Testi (İzotropik Konsolidasyonlu Drenajlı Test)
  • Gelişmiş Üç eksenli deneyleri yapabilme olanağı (K0konsolidasyon, stress path, extension testleri gibi)
 • Kapasite:
 • Gövde : 200 kN (20 tons)
 • Yük Hücresi : 20 kN (2 tons)
 • Hücre Basıncı : 2000 kPa
 • Basın Transdüseri : 25 bar
 • Su Tankı : > 30 lt
 • Piston Hareketi : 50 mm
 • Numune Boyutları
  • Üç Eksenli testleri : 35 – 70 mm
  • Esnek Duvarlı Permeabilite testi : 35 – 90 mm
 • Sürtünmenin minimize edilmesi için yük hücresi hücre içine yerleştirilmiştir. Su geçirmez özellikteki yük hücresi paslanmaz çeliktendir.
 • Yük numuneye 0.00001 – 9.99999 mm/dk. yükleme hız aralığında hassas şekilde çalışabilen servo motor ile uygulanır
 • Deney hücresi 10 mm kalınlığında yüksek dayanımlı plexiglass malzemeden imal olup bu cihaz la kullanılmak üzere özel dizayn edilmiştir.
 • Cihazda bulunan 2 adet Basınç-Hacim Aktüatörü (PVA) vasıtasıyla numune hücresindeki basınç ve hacim kontrol edilir. PVA lar tamamen cihaz ile birlikte verilen yazılım üzerinden kontrol edilir.
 • Basınç hassas bir şekilde basınç transdüseri ile ölçülerek veri kontrol ünitesine aktarılmaktadır.
 • Veri toplama sistemi sensörlerden gelen tüm datayı (yük hücresi, basınç transdüseri, elektronik pozisyon sensörü .. vb) toplayıp analiz ettikten sonra USB üzerinden bilgisayara aktarır.
 • Su tankında bulunan su sisteme verilmeden önce çözünmüş olan havanın alınması için işleme tabi tutulur ve daha sonra sisteme verilir. Bu sayede numuneyi doyurma süresi oldukça kısalır ve test boyunca tüm sisteme havası alınmış su sağlanır.
 • Cihazın önünde buluan LCD ekranlı göstergeden tüm sensörlerden gelen veriler ve PVA ların pozisyonları ve su seviyeleri simültane olarak izlenebilir.
 • Testler tamamen bilgisayar kontrollü olarak ALFA Üç Eksenli Kontrol Yazılımı vasıtasıyla gerçekleştirilir. (detaylar için Apendiks A ya bakınız)
 • Üç Eksenli Test Seti ile birlikte Üç Eksenli Deneyleri (UU-CU-CD), permeablite testleri ve numune hazırlamak için gerekli tüm aparatalar verilmektedir.

 • Yazılım ALFA Üç Eksenli Test Cihazı üzerinde tam kontrol sağlar. Yazılım, içerisinde açıklayıcı notlar ve dünya üniversitelerinden önde gelen araştırmacıların güvenilir çalışmalarından bulgular içeren kılavuz bilgiler içeren sekmelerden oluşmaktadır.
 • Her bir sekme kullanıcı yapılması gerekenler konusunda adım adım yönlendirir. Yazılım üst kısmındaki sabit menüde yazılımın bazı önemli fonksiyonlarına, bir sonraya aşamaya geçme, rapor için data kayıt metodu değişimi, acil durdurma özelliği gibi fonksiyonların kontrolleri sağlanır.
 File Menusu
• Start New Test Yeni bir deneye başlanmasını sağlar
• Continue Old Test Eski bir deney devam edilmesini ve veri setleri ile birleştirerek karşılaştırma yapılmasını sağlar
• Save Çalışılan testi kaydeder
• Save As Çalışılan testi farklı bir yere kaydeder
• Reporting Rapor ayarları
• Data Export Verilerin başka bir yazılıma aktarılmasını sağlar
• Exit Çıkış
Tools Menusu
• PREFERANSLAR Test parametrelerini ayarlar (birim, bağlantılar … vb)
• Calibration Sensör Kalibrasyon kontrolü
• LCD Monitor Ekran Açma/Kapama
Help Menusu
• Check for Updates Yazılım güncellemelerini kontrol eder (internet
bağlantısı gerektirir)
• User Manual Kullanıcı kılavuzu
• About Yazılım ve versiyon bilgisi

 

Ön Bilgi Sekmesi


Numune sahibi bilgisi:

 • Numune sahibinin bilgileri girilir ve bu bilgiler final raporunda kullanılır.

Test Laboratuvar Bilgileri:

 • Test laboratuvarı yada enstitü tarafından doldurulur ve bu bilgiler final raporunda kullanılır.

Numune Bilgileri:

 • Numune numarası, derinlik, konsolidasyon katsayısı, su seviyesi, malzeme tipi, çap, yükseklik, alan doğrulama metodu …vb bilgilerin tamamı bu kısımda seçilir ve belirtilir. Bu bilgiler daha ileri hesaplamalar için son derece önemli olup numune özelliklerine bağlı olarak ekipmanın davranışının belirlenmesinde kullanılır.

Dikey Şeritler:

 • Dikey şertilerin kullanılıp kullanılmadığını ve özellikleri belirtilir

Membran Özellikleri:

 • Membranın özellikleri ve düzeltme faktörü belirtilir.

 

Test tipi Sekmesi 


Test Tipi Seçimi:

 • Standart test menüsü yada gelişmiş test menüsü.

Standard Test Menüsü:

 • Test tipi seçilir.

Gelişmiş Test Menüsü:

 • İlgili deneyin adım adım belirlenmesi. Bu opsiyon farklı numuneler üzerinde oldukça farklı parametrelerle deney yapma olanağı sağlar.

Test Aşamaları:

 • Tek ya da çok aşamalı test seçimi yapılır. Bu opsiyon 3 mohr dairesi elde etmemizi ve tek bir üç eksenli zemin numunesinden dayanım parametrelerinin belirlenmesine olanak sağlar.

Seçilen Test:

 • Seçilen test tipini gösterir.

 

Başlatma Sekmesi


Düzgün Boşaltma talimatları:

 • Setin hava kalmadan boşaltılması için gerekli talimatları içerir.

İlk Okumalar / Pozisyonlar:

 • Her piston/motorun ilk pozisyonunu gösterip kontrolünü sağlayarak maksimum hareket sınırını aşmasını önler ve deney sırasında suyun bitmesini engeller

Vakum Uygulaması:

 • Eğer uygulanıyorsa vakum hesaplamalarının dahil edilmesini sağlar (kum numuneleri için)

Aşama Otomasyon Kontrolü:

 • Hangi aşamanın otomatik olarak başlayacağının belirlenmesini sağlar.

 

Konsolidasyon Sekmesi


Konsolidasyon Metodu:

 • Numunenin konsolide edilmesi için hangi metodun kullanılacağı belirlenir

Hedef Basınçlar:

 • Çoklu aşama modunda 3 konsolidasyon basınç değeri belirlenerek tek bir numuneden dayanım değerinin elde edilmesi opsiyonunu sağlar

Numune Tepkisi:

 • Konsolidasyon değeri ve K0 değerini gösterir.

 

Grafikler:

 • Eksenel deformasyon – σ1
 • σ3 – σ1 grafiği
 • Hacimsel deformasyon – Zaman ( t50 ve t100 hesaplamaları

 

Kesme Sekmesi


Kesme Parametereleri:

 • Her bir aşamanın hedef basınçlarını göstererek numune için özel yol ayarı belirlenmesine olanak sağlar. Deformasyon oranı bu kısımda da belirtilir.

Aşama Limitleri:

 • Deneyin belirlenen herhangi bir limitte bitirilmesi olanağını sunar

Grafikler:

 • Mohr dairesi grafikleri ve hesaplamaları
 • q – p
 • q – p’
 • Deviator stresi – Ana stresi
 • Boşluk basıncı vs deviatör (sapma) stresi

 

Akış/Permeabilite Sekmesi


Akış Parametereleri:

 • Her bir aşamanın hedef basınçlarını göstererek numune için özel yol ayarı belirlenmesine olanak sağlar. Deformasyon oranı bu kısımda da belirtilir.

Grafikler:

 • Akış – Zaman
 • Akıntı vs hidrolik gradyant

 

 

 

Sonuçlar ve Grafikler Sekmesi


Okumalar ve Hesaplamalar:

 • Tüm sensörlerden alınan verileri ve her parametre için hesaplanan değerleri anlık olarak gösterilir.

Grafikler:

 • B-Değeri – Boşluk Suyu Basıncı (kPa)
 • a-Değeri – Zaman (saat)
 • Hacim Değişimi – Log Süresi (sec)
 • Hacim Değişimi – Kök Zaman (sec)
 • Eksenel Deformasyon – Log Süresi (sn.)
 • Eksenel Deformasyon – Kök Zaman (sn.)
 • Deviatör Stres (kPa) – Eksenel Gerinim
 • Eksenel Stres (kPa) – Eksenel Gerinim
 • Hacimsel deformasyon – Eksenel Deformasyon
 • Kesme (kPa) – Toplam Normal Stres (kPa) (Mohr Dairesi)
 • Kesme (kPa) – Efektif Normal Stres (kPa) (Mohr Dairesi)
 • q (kPa) – p (kPa) (Mohr Dairesini tepesi)
 • q (kPa) – p’ (kPa) (Mohr Dairesini tepesi)
 • Deviatör Stres (kPa) – Ana Stres (kPa)
 • Deviatör Stres (kPa) – Efektif Ana Stres (kPa)
 • Boşuk Basıncı (kPa) – Deviatör Stres (kPa)

 

Mohr Dairesi Sekmesi


Mohr Dairesi:

 • Yazılım, kullanıcının tek bir raporda farklı numune test sonuçlarının birleştirilmesine ve karşılaştırılmasına ve karşılık gelen mohr dairelerinin çizilmesine ve ilgili zemin karakteristiklerinin hesaplanmasına olanak sağlar.

 

 

 

 

Manuel Kontrol Sekmesi


 • Tüm motor/PVA (Basınç-Hacim Aktüatörü) leri üzerinde manuel kontrol olanağı sağlar.

Deney Bitiş Sekmesi:

 • Deneyin nasıl düzgün şekilde bitirileceğini ve suyun hücreden tahliye edileceği gibi .. gibi konulara ait talimatları içerir.